Výroční zprávy
Rozvaha

R O Z V A H A
sestavená k 31.12.2016
Obec Lom; IČO 00667676; Lom 9, 388 01 Lom
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI


VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU


VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD


Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI