O obci

Znak a vlajka obce Lom

Obci Lom byl 12. července 2023 udělen k užívání nový znak obce a vlajka. Znak obsahuje figuru vzhůru lomeného břevna, koruny, palečného kola a vlnitou patu štítu.

Vysvětlení částí znaku obce: 

Znak a vlajka obce Lom

Heroldská (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaná) figura vzhůru lomeného břevna představuje tzv. mluvící znamení.  Mluvicí znamení v heraldice představuje znakovou figuru odkazující na jméno nositele znaku. Mluvící znamení v obecním znaku může mít např. stejný slovní základ se jménem obce nebo může jít o figuru, která vystihuje název obce nebo vyjadřuje jeho skutečný původ. Jméno obce Lom dle toponomastické literatury (Antonín Profous, Místní jména v Čechách, 1949) má hned několik významů, když může jít o praskot, boj, porážku, průlom ve skále, zakřiveninu, ohyb atp. Kronika obce se přiklání k výkladu, podle něhož kdysi, při založení dvorce „lomem a praskotem vyvrácen byl zde prales“. Zeměpisná poloha obce Lom pak ukazuje na možné vyjádření zasazení obce mezi „zalomenými“ vrchy kopcovité krajiny.

Obecná figura koruny připomíná první zmínku o obci Lom v listině krále Jana Lucemburského z roku 1341, která potvrzuje starší privilegia daná kostelu v Miroticích, podle kterých patří kostelu kromě jiného také dvorec jménem Lom s poli, lesy a loukami. 

Obecná figura palečného kola symbolizuje část obce Míreč s někdejším mlýnem a s hospodářským dvorem. Palečné kolo odkazuje současně na polohu Mírče při řece Lomnici. 

Vlnitá pata štítu odkazuje k Huťskému rybníku v Neradově.

Znak a vlajka byly obci uděleny rozhodnutím předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR 12. července 2023. Finální podobu znaku schválilo zastupitelstvo obce už 30. března 2023, následovala žádost zaslaná na Podvýbor pro heraldiku a vexilologii PSP ČR a zmíněné schválení předsedkyní PSP. Podobu znaku a vlajky vyhotovil heraldik Mgr. Jan Tejkal.


K historickým znakům: Historicky se všechny tři sídelní části dnešní samosprávné obce počítaly k jedné obci Lom - Indikační skici z roku 1837 jsou nadepsány jako „Gemeinde LOMM und Colonie Neradow und Nieretsch“. V Indikačních skicách Stabilního katastru z roku 1837 není pečeť obce doložena, když zde spatřujeme pouze otisky nápisového vrchnostenského razítka panství Blatná, k němuž ves tehdy patřila. Z období po konstituci obecního zřízení je doloženo překreslením otisku v kronice obce oválné razítko s nápisem „OBECNÍ ÚŘAD - LOM NIREČ - okres Blatná“. Celkově vzato není doložena pečeť či razítko s vlastní symbolikou, kterou by bylo možné převzít do nového znaku obce, proto byly znak a vlajka vytvořeny na základě jména obce a jejích historicko-geografických charakteristikách.

Znak a vlajka obce LomZnak a vlajka obce LomZnak a vlajka obce LomZnak a vlajka obce Lom


Výňatky z kronik

Znak a vlajka obce LomZnak a vlajka obce LomZnak a vlajka obce LomZnak a vlajka obce Lom

Znak a vlajka obce LomZnak a vlajka obce Lom

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vlajka-obce-lom-pdf-barva.pdf 6.2 Kb
vlajka-obce-lom-png-barva.png 286 Kb
znak-obce-lom-pdf-barva.pdf 6.1 Kb
znak-obce-lom-png-barva-1-.png 383.1 Kb